Legesenteret i Florvåg har samarbeidet med Askøy kommune om vaksinering av risikopasienter tilknyttet legesenteret med Comirnaty (Pfizer BioNTech). Metode anvendt for prioritering er folkehelseinstituttets vaksinasjonsveilder/prioriteringsveileder implementert i digitalt journalsystem som et automatisert uttrekk hvor legene selv har dobbeltkontroll og overordnet ansvar for at prosessen blir fulgt iht. nasjonale veiledere/anbefalinger.

Etter noen intense måneder med vaksinasjon av risikopasienter er vi endelig i mål. Videre overtar Askøy kommune ansvar for vaksinering av øvrige risikopasienter og friske innbyggere.

Legesenteret vil rette en stor takk til ansatte som på kort varsel har jobbet lange dager og påtatt seg mye ansvar og ekstra arbeidsoppgaver som organisering, administrasjon og vaksinasjon.

Den unike vaksineteknologien (mRNA), mangel på vaksiner og selve prioriteringen skapte endel utfordringer. Heldigvis gikk det seg til etterhvert og små hinder ble raskt overkommet ved et godt samarbeid med smittevernlege, helsestasjon og legesekretærer.

Vi håper pasienter tilknyttet legesenteret har forståelse for en relativt unik og krevende situasjon som vi heldigvis ser slutten på nå. Legesenteret er takknemlige for tilbakemeldinger på hvordan dere opplevde vaksinasjonen og om det var noe vi kunne gjort annerledes.

Kort oppsummert vaksinerte legesenteret i Florvåg alle listepasienter over 85 år med samtykke. Deretter risikopasienter > 75 og > 65 år i rekkefølge. Vaksinen ble gitt i 2 doser med > 3 ukers mellomrom.

Comirnaty (Pfizer BioNTech) gis i serie med 2 vaksiner. 2 dose gis minst 3 uker etter 1 dose. Før du får vaksinen må du levere ferdig utfylt egenerklæringsskjema. Du får utlevert skjema på legesenteret samme dag som vaksinasjonen finner sted. Det er fint hvis du har mulighet til å medbringe ferdig utfylt skjema.

Legesenteret tilbyr ikke Johnson & Johnson/Jannsen-vaksine, les mer her: