Etter en medisinskfaglig vurdering har legesenteret i Florvåg konkludert med at vi ikke vil vaksinere med vaksine fra Johnson & Johnson/Janssen.

Årsaken til at vi velger vekk denne vaksinen er at sentrale helsemyndigheter1 fraråder tilvalgsordningen for Janssen-vaksinen slik situasjonen i Norge er nå. Risikoen for de sjeldne men alvorlige bivirkningene2 kan være større enn fordelene ved å la seg vaksinere for de som ennå ikke har fått vaksine gjennom det ordinære koronavaksinasjonsprogrammet.

I løpet av sommeren 2021 er det forventet at alle over 18 år vil ha fått tilbud om første dose mRNA-vaksine gjennom koronavaksinasjonsprogrammet, se vaksinasjonskalender

1Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet regjeringen at Janssen-vaksinen ikke skal benyttes i det aktive koronavaksinasjonsprogrammet slik situasjonen er i Norge nå. Regjeringen besluttet at det bygges opp et beredskapslager av vaksinen og at det skal være en tilvalgsordning der personer etter individuell vurdering og veiledning hos lege kan vaksineres med Janssen-vaksine. Denne ordningen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet. COVID-19 Vaccine Janssen er et reseptpliktig legemiddel som utenfor program kun kan rekvireres av lege. Legen må da vurdere om det foreligger et positivt nytte-/risikoforhold for den enkelte som ønsker COVID-19 Vaccine Janssen, se veiledning på Helsedirektoratets sider 

2Den europeiske sikkerhetskomiteen for legemiddelovervåking hos EMA (PRAC), har gjennomført en grundig utredning, og mener at tilfellene er svært like de som er oppdaget etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen Vaxzevria, og anser en årsakssammenheng som sannsynlig.