Legesenteret i Florvåg vaksinerer nå mot sesonginfluensa. Ring 56 15 74 00 eller spør fastlegen / helsesekretær om vaksine når du allerede er på time.

Pasienter i risikogrupper får redusert egenandel og ved frikort dekker folketrygden utgifter til vaksinasjon og vaksine. Vaksinen er derfor “gratis” hvis du har frikort og er i risikogruppen. Hvis du ikke har frikort men er i risikogruppen koster det 50,-. Hvis du ønsker vaksine uten at du er i risikogruppen er det full egenandel på 200,-

Årlig sesonginfluensavaksinering anbefales først og fremst til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de blir syke med influensa (risikogrupper). Vi prioriterer egne listepasienter i risikogruppen som definert av FHI.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Influensavaksinasjonsprogrammet

Kunnskapsgrunnlag for influensavaksinasjon.

Askøy kommune vaksinering