Åpningstider

*Med forbehold om endring i ferie og helligdager. Vi opplever stor pågang per telefon. Vurder mulighet for digital kontakt med lege via helsenorge.

Telefon

Åpningstid

08:30 – 11:00 & 13:00 – 15:00

Laboratoriet

Åpningstid

09:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00

Konsultasjoner

Åpningstid

09:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00

Maria Holmemo

fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

I permisjon tentativt frem til mars 2022.

Vikar er lege Marie Østrem. På kontoret mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Andreas Hurum Pedersen

Fastlege

Allmennlege i spesialisering.

På kontoret mandag, tirsdag, onsdag og fredag. 

Marius Tømta

Fastlege

Allmennlege i spesialisering.

På kontoret mandag, onsdag, torsdag og fredag. 

Ufuk Cagrici

Fastlege

Allmennlege i spesialisering.

På kontoret mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Lars Bringeland

Fastlege

Allmennlege i spesialisering.

På kontoret mandag, onsdag,  torsdag og fredag.

Paul Haukebø

Fastlege

Allmennlege i spesialisering.

På kontoret mandag, onsdag, torsdag og fredag.