Åpningstider

*Med forbehold om endring i ferie og helligdager. Ring legesenteret per telefon for avklaring.

Telefon

08:30 - 16:00

Telefonen er stengt mellom 12:00 og 13:00

Lab

09:00 - 15:00

Lab er stengt mellom 12:00 og 13:00

Konsultasjon

09:00 - 15:00

Konsultasjoner mandag, onsdag og fredag.

Andreas Hurum Pedersen

Fastlege

Konsultasjoner mandag, onsdag og fredag.

Maria Holmemo

Fastlege

Konsultasjoner tirsdag, fredag

Einar Kaarstein

Fastlege

Konsultasjoner …..

Ufuk Cagrici

Fastlege

Konsultasjoner mandag, onsdag og fredag.

Marie Østrem

Fastlege

Konsultasjoner tirsdag, fredag

Vikar

Fastlege

Konsultasjoner …..