Legesenteret i Florvåg huser praksisplass for ny turnuslege fra 01.09.23

Mer informasjon kommer senere.

Kontakt legesenteret for spørsmål.