Anbefaler økt beredskap

Krigen i Europa Som en følge av pågående krig i Europa anbefaler vi alle innbyggere å følge DSB sine anbefalinger for egenberedskap. Det er økt risiko for atomkrig/atomulykke. Vi anbefaler…

Continue Reading Anbefaler økt beredskap

Barn med luftveissykdom.

Ulike luftveisvirus kan gi like eller overlappende symptomer. Luftveisinfeksjoner smitter lettest de første dagene i sykdomsforløpet. Barn som er blitt syke eller har fått nyoppståtte forkjølelsessymptomer siste døgn, bør derfor være hjemme.   Etter en luftveisinfeksjon kan…

Continue Reading Barn med luftveissykdom.