Turnuslege

Legesenteret i Florvåg huser praksisplass for ny turnuslege fra 01.09.23 Mer informasjon kommer senere. Kontakt legesenteret for spørsmål.

Continue Reading Turnuslege

Anbefaler økt beredskap

Krigen i Europa Som en følge av pågående krig i Europa anbefaler vi alle innbyggere å følge DSB sine anbefalinger for egenberedskap. Det er økt risiko for atomkrig/atomulykke. Vi anbefaler…

Continue Reading Anbefaler økt beredskap