Ulike luftveisvirus kan gi like eller overlappende symptomer. Luftveisinfeksjoner smitter lettest de første dagene i sykdomsforløpet. Barn som er blitt syke eller har fått nyoppståtte forkjølelsessymptomer siste døgn, bør derfor være hjemme.  

Etter en luftveisinfeksjon kan barn gå tilbake i barnehage eller skole når barnet er feberfritt, de fleste symptomene er i tilbakegang og barnet er tilbake i sin vanlige form. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har restsymptomer som rennende nese (uansett farge og tykkelse på snørret) eller lett hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn.   

Mange vil ofte besøke nyfødte barn og foreldrene for å hilse på det nye familiemedlemmet. Det er viktig at de som kommer på besøk ikke har luftveissymptomer, og avventer besøk til de er symptomfrie. Slik kan risiko for smitte til de minste og mest sårbare reduseres, og er en viktig forholdsregel for alle spedbarn de første levemånedene. 

For noen barn under 2 år som har høy risiko for å bli alvorlig syke av RS-virusinfeksjon, for eksempel svært premature barn eller spedbarn med hjerte- og lungesykdom, vil barnelege vurdere behov for forebyggende behandling mot RS-virusinfeksjon. Behandlingen, som er et antistoff spesifikt mot RS-virus, gis som sprøyte én gang i måneden gjennom infeksjonssesongen.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/okning-i-pavisninger-av-rs-virus-i-norge/