Johnson & Johnson/Janssen-vaksine

Etter en medisinskfaglig vurdering har legesenteret i Florvåg konkludert med at vi ikke vil vaksinere med vaksine fra Johnson & Johnson/Janssen. Årsaken til at vi velger vekk denne vaksinen er…

Continue Reading Johnson & Johnson/Janssen-vaksine

Koronavaksinasjon statusoppdatering.

  • Post author:
  • Post category:Korona

Legesenteret i Florvåg assisterer Askøy kommune med vaksinering. Intensjonen er å vaksinere nok til å skape flokkimmunitet. Vi har akseptert å bistå kommunen med å vaksinere innbyggere tilknyttet legesenteret i…

Continue Reading Koronavaksinasjon statusoppdatering.