Legesenteret i Florvåg kan tilby medisinske uttalelser til diverse formål. Kostnaden må pasienten dekke selv, da Folketrygden ikke betaler for slik attester/erklæringer.

 • Førerkortattest 500,-
 • Legeerklæring ved oppfostrelse av andres barn eller adopsjonssøknad 550,- 
 • Aspiranter til politi- og lensmannsetaten og elever til politiskolen 650,- 
 • Legeundersøkelse vedr. skolegang i kriminalomsorgen 650,- 
 • Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) 250,-
 • Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 250,-
 • Schengenattest for medikamenter ved utenlandsreise 100,- 
 • Legeundersøkelse for fallskjermhoppere 650,- 


Generelle legeerklæringer (fri tekst)

 •  Inntil 5 minutters arbeid : 115,-

Eks. bekreftelse på termin, fravær fra skolen o.l.

 • Inntil 10 minutters arbeid: 200.-

Eks. tilpasset undervisning/eksamen, attest til forsikringsselskap o.l.

 • Inntil 15 minutters arbeid: 285,-

Eks. attest til søknad om kommunale tjenester, medisinoversikt på engelsk, o.l. 


Det er viktig å være oppmerksom på følgende:

Dersom en attest vil kreve mer enn 15 min for å utarbeide, skal legen opplyse om pris i forkant. 

 • Betaling for legeerklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.
 • Dersom legeerklæring skal sendes per post, tilkommer ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr hvis ikke annet er avtalt.
 • Uavhentede legeerklæringer faktureres og sendes til bestiller etter en måned. Da tilkommer ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr.