Legesenteret i Florvåg er et offentlig legesenterVi er derfor pålagt å følge normaltariffen.

Legesenteret benytter seg av kreditor – Convene. All fakturering og innkreving administreres av Convene (tidligere Melin Medical).

Samme faktureringsbyrå drifter betalingsautomat på legesenteret. Det kan medføre et lovpålagt fakturagebyr. Fakturagebyr ved elektronisk kommunikasjon herunder digitale tjenester som omfatter normaltariffen med egenandel som elektronisk konsultasjon vil tilkomme hvis ikke faktura betales samme dag.

Vi anbefaler alle våre pasienter å betale med kort. Betalingsautomat aksepterer ikke kredittkort.

Hvis du uteblir fra avtalt time kan lege fakturere iht. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, merknad B2. Faktura vil være pålydende konsultasjonstakst + fakturagebyr.

Fra merknad B2 i forskriften:
“For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel (..). Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel.